Disclaimer

De kwetsbaarheidsanalyse is anoniem, er worden geen gegevens van ingevoerde velden of resultaten opgeslagen. Dit product is ontwikkeld door Bureau Biosecurity. De ontwikkelaars van dit product aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor fouten of onjuistheden in de kwetsbaarheidsanalyse, of het gebruik ervan. Bureau Biosecurity aanvaardt tevens geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van de kwestbaarheidsanalyse, het downloaden van de eindrapportage, en de gegevens in de eindrapportage.

Bij vragen of voor meer informatie neemt u contact op met Bureau Biosecurity: biosecurity@rivm.nl.