analyse-eindoverzicht_0

Al uw antwoorden in een pdf rapportage

Eindoverzicht

De uitkomsten van de kwetsbaarheidanalyse worden per pijler weergegeven in het eindoverzicht. Hier treft u per vraag de door u gegeven antwoorden, bijbehorende risico’s en maatregelen. De scenario’s die u geselecteerd heeft, worden hier met bijbehorende risico’s en maatregelen weergegeven.