homepage

Responsplannen

Voor de scenario’s is gekozen voor een concrete situatie, maar deze scenario’s zouden in uw organisatie mogelijk voor kunnen komen in een ander kader. Onderstaande vragen helpen om een indruk te geven of het beschreven scenario relevant is in uw organisatie.

Vragen voor uw organisatie:

 • Is de situatie herkenbaar?
 • Is het reëel dat deze situatie in uw organisatie kan voorkomen, mogelijk binnen een ander kader?
 • Wat zijn de kwetsbaarheden in deze situatie?
 • Wat zijn de mogelijke gevolgen van deze situatie?
 • Welke maatregelen kunnen worden genomen om het scenario te voorkomen?
 1. 1

  Politie agent raakt besmet na respons op een inbraak

  De bewaking heeft een geforceerd slot ontdekt bij een hoogrisico laboratorium. Wanneer de politie ter plaatse is, loopt een agent onbeschermd de ruimte in omdat de deur opengebroken is en raakt besmet.

  Respons - Scenario 1_1

  Het is belangrijk dat er 24/7 een contactpersoon bereikbaar is in uw organisatie, welke als liaison kan optreden voor externe hulpdiensten (in dit geval politie) bij de respons op incidenten, accidenten en calamiteiten. Door goede afstemming tussen interne bedrijfshulpverlening en externe hulpdiensten kan worden voorkomen dat incidenten, accidenten, of calamiteiten verder escaleren.

  Andere relevante pijlers: fysieke beveiliging, bewustwording

  • Onbekendheid van externe hulpdiensten met de aspecten rond bioveiligheid maken uw organisatie kwetsbaar voor verdere escalering van incidenten, accidenten, of calamiteiten.

  Is dit scenario van toepassing op uw organisatie?

  Is dit scenario van toepassing op uw organisatie?
 2. 2

  Brandweer raakt besmet na respons op laboratoriumbrand

  Na een brandmelding in een hoogrisico gebied komt de brandweer midden in de nacht ter plaatse. Deze begint direct met blussen en aangezien de brandweerlieden niet voldoende beschermd zijn, raken zij via de lucht en het bluswater besmet met in het laboratorium aanwezige pathogenen. Het is echter voor de brandweer onduidelijk welke materialen aanwezig zijn in de ruimte, ook is niet duidelijk bij wie er geïnformeerd kan worden naar de materialen.

  Respons - Scenario 2_0

  Het is belangrijk dat er 24/7 een contactpersoon bereikbaar is in uw organisatie, welke als liaison kan optreden voor externe hulpdiensten (in dit geval de brandweer) bij de respons op incidenten, accidenten en calamiteiten. Door goede afstemming tussen interne bedrijfshulpverlening en externe hulpdiensten kan worden voorkomen dat incidenten, accidenten, of calamiteiten verder escaleren.

  Andere relevante pijlers: fysieke beveiliging, bewustwording

  • Onbekendheid van externe hulpdiensten met de aspecten rond bioveiligheid maken uw organisatie kwetsbaar voor verdere escalering van incidenten, accidenten, of calamiteiten.

  Is dit scenario van toepassing op uw organisatie?

  Is dit scenario van toepassing op uw organisatie?
 3. 3

  Stroomuitval

  Door een stroomuitval is de beveiliging van het gebouw en inpandige hoogrisico laboratorium uitgevallen. Een medewerker maakt gebruik van de situatie en loopt het hoogrisico laboratorium binnen en kopieert vertrouwelijke informatie van een laptop computer naar een USB-stick.

  Respons - Scenario 3_0

  Op het moment dat de stroom uitvalt, kunnen beveiligingssystemen ook uitvallen. Het is belangrijk om hierop goed te kunnen anticiperen door een tweede laag van beveiliging, bijvoorbeeld door extra toezicht van beveiligingspersoneel bij het hoogrisico laboratorium.

  Andere relevante pijlers: informatiebeveiliging, fysieke beveiliging

  • Door het wegvallen van elektriciteit kunnen er verschillende biosecurity kwetsbaarheden ontstaan met betrekking tot, bijvoorbeeld informatiebeveiliging en fysieke beveiliging.

  Is dit scenario van toepassing op uw organisatie?

  Is dit scenario van toepassing op uw organisatie?
 4. 4

  Inventarisincident

  Bij een inspectie (of audit) blijken er een aantal materialen niet in de vriezer te zitten. Het is moeilijk te achterhalen, wie toegang heeft gehad tot het laboratorium. De verplaatsing van het materiaal is niet vastgelegd en het is hierdoor moeilijk in te schatten om het om een moedwillig incident gaat (diefstal), of om nalatigheid met betrekking tot het inventarisbeleid.

  Respons - Scenario 4_0

  Door goede procedures voor materiaalbeveiliging wordt de kans dat een dergelijke situatie zich voordoet verlaagd, maar kan het (helaas) toch voorkomen. Het is van belang om verantwoordelijkheden te beleggen en daarnaast ook dit soort scenario’s verder uit te werken. Voor een externe hulpverleningsdienst (bijvoorbeeld politie), moet het duidelijk zijn welke maatregelen er genomen moeten worden wanneer er materiaal ontbreekt. Denk hierbij aan maatregelen zoals opsporing en vervolging bij diefstal, of proces verbaal naar aanleiding van nalatigheid.

  Andere relevante pijlers: controle van materiaal, bewustwording

  • Wanneer de registratie van hoogrisico pathogenen niet toereikend is, kunnen deze materialen ontvreemd of misplaatst worden, wat niet wordt opgemerkt.

  Is dit scenario van toepassing op uw organisatie?

  Is dit scenario van toepassing op uw organisatie?
 5. 5

  Geactiveerd brandalarm

  Een bezoeker activeert een brandalarm, wat resulteert in het ontgrendelen van deuren die toegang geven tot een hoogrisico laboratorium. De bezoeker betreed het hoogrisico laboratorium en steelt een aantal reageerbuizen met hoogrisico pathogenen.

  Respons - Scenario 5

  Magnetische deurvergrendelingen die toegang geven tot hoogrisico laboratoria kunnen ontgrendeld raken door uitschakeling van elektriciteit, bijvoorbeeld nadat een brandalarm is geactiveerd. Het is belangrijk om op deze situaties te kunnen anticiperen, bijvoorbeeld door een tweede laag fysieke beveiliging toe te passen. Dit kan inhouden dat extra beveiligingspersoneel wordt ingezet om toezicht te houden op laboratoria met hoogrisico materiaal.

  Andere relevante pijlers: informatiebeveiliging, controle van materiaal en fysieke beveiliging

  • Onbeperkte toegang tot hoogrisico laboratoria, bijvoorbeeld door een brandalarm dat een stroomuitval veroorzaakt, kan leiden tot verhoogde kwetsbaarheden in bioveiligheid, zoals materiaalbeveiliging, informatiebeveiliging en fysieke beveiliging.

  Is dit scenario van toepassing op uw organisatie?

  Is dit scenario van toepassing op uw organisatie?