homepage

Responsplannen

De (bedrijfs)hulpverlening van een organisatie draagt bij aan het voorkomen en bestrijden van incidenten, accidenten en calamiteiten met hoogrisico materiaal. De (bedrijfs)hulpverlening bestaat uit personeel met taken in bijvoorbeeld de beveiliging of eerste hulp. Zij komen in actie bij onbedoelde blootstelling van medewerkers, brand, diefstal van biologische agentia of bewaking van vitale ruimten tijdens een incident. Een bedrijfsnoodplan beschrijft de gang van zaken en coördinatie van medewerkers en diensten die betrokken zijn bij de interne hulpverlening (en kan ook samenwerkingsaspecten met externe hulpdiensten omvatten).

In deze pijler krijgt u meer inzicht in:

  • Interne organisatie van de bedrijfshulpverlening
  • Afstemming tussen interne en externe hulpverleningsorganisaties
  • Monitoren, registreren en evalueren van incidenten