homepage

Personeelsbeveiliging

 1. 1

  Personeel_vraag_1_CMS

  Het is van belang om bij de selectieprocedure niet alleen naar kwalificaties van een nieuwe medewerker te kijken, maar ook na te gaan of de persoon in de groep past en of de kandidaat in het verleden bij andere werkgevers geen safety of security problemen heeft veroorzaakt. Daarnaast bevordert onderling vertrouwen een goede biosafety- en biosecuritycultuur binnen de organisatie.

  Hoe wordt de selectie- en sollicitatieprocedure van nieuw personeel ingericht?

  Hoe wordt de selectie- en sollicitatieprocedure van nieuw personeel ingericht?

  Door deze selectieprocedure te volgen, wordt een zo compleet mogelijk beeld van de sollicitant gevormd. Daarmee kan voorkomen worden dat uw organisatie achteraf onaangenaam wordt verrast, bijvoorbeeld doordat blijkt dat de nieuwe medewerker bij zijn oude werkgever safety of security problemen heeft veroorzaakt, niet in de groep past of de veiligheidscultuur ondermijnt.

  Risico's

  Niet van toepassing

  Maatregelen

  • Het voorleggen van relevante casussen tijdens de sollicitatieprocedure kan een indicatie geven van de manier waarop de kandidaat bij zou kunnen dragen aan de veiligheidscultuur.

  Door deze selectieprocedure te volgen, wordt een zo compleet mogelijk beeld van de sollicitant gevormd. Daarmee kan voorkomen worden dat uw organisatie achteraf onaangenaam wordt verrast, bijvoorbeeld doordat blijkt dat de nieuwe medewerker bij zijn oude werkgever safety of security problemen heeft veroorzaakt, niet in de groep past of de veiligheidscultuur ondermijnt.

  Risico's

  Niet van toepassing.

  Maatregelen

  • Trek referenties na en bevraag op integriteit en bioveiligheidsincidenten.
  • Stel als eis na de selectieprocedure dat de medewerker minimaal een Verklaring Omtrent het Gedrag kan overleggen.
  • Het voorleggen van relevante casussen tijdens de sollicitatieprocedure kan een indicatie geven van de manier waarop de kandidaat bij zou kunnen dragen aan de veiligheidscultuur.
  • Biedt medewerkers in de organisatie de mogelijkheid om kennis te maken met de sollicitant. Voor safety en security in hoogrisico laboratoria is vertrouwen erg belangrijk.

  Het is belangrijk om een gedegen sollicitatieprocedure op te stellen om een zo compleet mogelijk beeld van de sollicitant te vormen. Daarmee kan voorkomen worden dat uw organisatie achteraf onaangenaam wordt verrast, bijvoorbeeld doordat blijkt dat de diploma’s en CV van de nieuwe medewerker onjuistheden bevat, safety of security problemen heeft veroorzaakt bij een vorige werkgever of niet in de groep past.

  Risico's

  • Indien een medewerker niet de juiste kwalificaties heeft, niet in de groep past of niet bijdraagt aan de veiligheidscultuur, dan kan dit veiligheidsrisico’s voor de organisatie met zich mee brengen.
  • CV’s en diploma’s kunnen gefalsificeerd worden. Door dit goed te controleren verkleint de organisatie de kans op fraude en het aanstellen van ongekwalificeerd personeel.

  Maatregelen

  • Controleer het CV en de diploma’s op echtheid.
  • Trek referenties na en bevraag op integriteit en bioveiligheidsincidenten.
  • Stel als eis na de selectieprocedure dat de medewerker minimaal een Verklaring Omtrent het Gedrag kan overleggen.
  • Het voorleggen van relevante casussen tijdens de sollicitatieprocedure kan een indicatie geven van de manier waarop de kandidaat bij zou kunnen dragen aan de veiligheidscultuur.
  • Biedt medewerkers in de organisatie de mogelijkheid om kennis te maken met de sollicitant. Voor safety en security in hoogrisico laboratoria is vertrouwen erg belangrijk.

  Deze vraag is niet van toepassing

 2. 2

  Personeel_vraag_2_CMS_v3_0

  Niet alleen voor nieuw personeel, maar ook voor personeel dat al in dienst is zijn er verschillende methoden om achtergrondinformatie in te winnen. Intern zou er bijvoorbeeld een collegiale toetsing worden gedaan. Via de overheid zijn twee soorten screening mogelijk: een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en, indien iemand een vertrouwensfunctie bekleed, een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB). Niet alleen voor nieuw personeel, maar ook voor vaste medewerkers kan (periodiek) een screening uitgevoerd worden. Bij een screening voor een VOG wordt gekeken naar begane strafbare feiten van de persoon. Bij een screening voor een VGB wordt niet alleen gekeken naar strafbare feiten, maar ook financiële status, chantabiliteit en risico’s voor de nationale veiligheid.

  Op welke manier wordt achtergrondinformatie ingewonnen over personeel dat met hoogrisico materiaal gaat werken?

  Op welke manier wordt achtergrondinformatie ingewonnen over personeel dat met hoogrisico materiaal gaat werken?

  Het periodiek evalueren van screening (bijvoorbeeld het monitoren van nevenactiviteiten of het herhalen van een screening voor een VOG of VGB), helpt het veiligheidsrisico verkleinen.

  Risico's

  • Het gedrag van medewerkers kan veranderen, wat gevolgen kan hebben voor de veiligheid binnen uw organisatie.
  • Een screening is geen garantie, maar zonder passende screening kan uw organisatie het risico lopen dat niet geschikte personen toegang krijgen tot vitale gebieden, gevoelige informatie en hoogrisico materiaal.

  Maatregelen

  • Beleid maken voor mensen die conflicterende nevenactiviteiten hebben.
  • Beleid maken voor medewerkers die niet door de VOG of VGB screening komen.
  • Vertrouwenspersoon waar medewerkers afwijkend gedrag en afwijkende situaties kunnen melden (zie ook vraag 4).
  • De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid heeft een “Handleiding screening medewerkers CBRN” opgesteld, waarin verschillende profielen en verschillende voorbeeld VOG-formulieren staan.

  Screening kan een aanvulling zijn op bestaande veiligheidsmaatregelen en ‑procedures. Echter, het is een momentopname en gedrag van medewerkers kan veranderen. Door periodieke evaluaties in te voeren (bijvoorbeeld het monitoren van nevenactiviteiten of het herhalen van een screening) kan het veiligheidsrisico verder verkleind worden.

  Risico's

  • Het gedrag van medewerkers kan veranderen, wat gevolgen kan hebben voor de veiligheid binnen uw organisatie.
  • Een screening is geen garantie, maar zonder passende screening kan uw organisatie het risico lopen dat niet geschikte personen toegang krijgen tot vitale gebieden, gevoelige informatie en hoogrisico materiaal.

  Maatregelen

  • Naast het monitoren van gedragsveranderingen kan een periodieke screening het veiligheidsrisico helpen verkleinen (zie ook vraag 4).
  • Beleid maken voor mensen die conflicterende nevenactiviteiten hebben.
  • Beleid maken voor medewerkers die niet door de VOG of VGB screening komen.
  • Vertrouwenspersoon waar medewerkers afwijkend gedrag en afwijkende situaties kunnen melden (zie ook vraag 4).
  • De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid heeft een “Handleiding screening medewerkers CBRN” opgesteld, waarin verschillende profielen en verschillende voorbeeld VOG-formulieren staan.

  Screening kan een aanvulling zijn op bestaande veiligheidsmaatregelen en ‑procedures. Echter, het is een momentopname en gedrag van medewerkers kan veranderen. Door periodieke evaluaties in te voeren (bijvoorbeeld het monitoren van nevenactiviteiten of het herhalen van een screening) kan het veiligheidsrisico verder) verkleind worden. Bovendien kan het in bepaalde gevallen waardevol zijn om de medewerker een VOG (of zelfs VGB) op te laten vragen.

  Risico's

  • Het gedrag van medewerkers kan veranderen, wat gevolgen kan hebben voor de veiligheid binnen uw organisatie.
  • Een screening is geen garantie, maar zonder passende screening kan uw organisatie het risico lopen dat niet geschikte personen toegang krijgen tot vitale gebieden, gevoelige informatie en hoogrisico materiaal.

  Maatregelen

  • Naast het monitoren van gedragsveranderingen kan een periodieke screening het veiligheidsrisico helpen verkleinen (zie ook vraag 4).
  • Beleid maken voor mensen die conflicterende nevenactiviteiten hebben.
  • Beleid maken voor medewerkers die niet door de VOG of VGB screening komen.
  • Vertrouwenspersoon waar medewerkers afwijkend gedrag en afwijkende situaties kunnen melden (zie ook vraag 4).
  • De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid heeft een “Handleiding screening medewerkers CBRN” opgesteld, waarin verschillende profielen en verschillende voorbeeld VOG-formulieren staan.

  Screening kan een waardevolle aanvulling zijn op bestaande veiligheidsmaatregelen en ‑procedures. Zo kunnen nevenactiviteiten gemonitord worden en referenties opgevraagd worden. Echter, het is een momentopname en gedrag van medewerkers kan veranderen. Door periodieke evaluaties in te voeren (bijvoorbeeld het herhalen van een screening) kan het veiligheidsrisico verder verkleind worden. Bovendien kan het in bepaalde gevallen waardevol zijn om de medewerker een VOG (of zelfs VGB) op te laten vragen.

  Risico's

  • Het gedrag van medewerkers kan veranderen, wat gevolgen kan hebben voor de veiligheid binnen uw organisatie.
  • Een screening is geen garantie, maar zonder passende screening kan uw organisatie het risico lopen dat niet geschikte personen toegang krijgen tot vitale gebieden, gevoelige informatie en hoogrisico materiaal.

  Maatregelen

  • Naast het monitoren van gedragsveranderingen kan een periodieke screening het veiligheidsrisico helpen verkleinen (zie ook vraag 4).
  • Beleid maken voor mensen die conflicterende nevenactiviteiten hebben.
  • Beleid maken voor medewerkers die niet door de VOG of VGB screening komen.
  • Vertrouwenspersoon waar medewerkers afwijkend gedrag en afwijkende situaties kunnen melden (zie ook vraag 4).
  • De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid heeft een “Handleiding screening medewerkers CBRN” opgesteld, waarin verschillende profielen en verschillende voorbeeld VOG-formulieren staan.

  Deze vraag is niet van toepassing

 3. 3

  Personeel_vraag_3_CMS

  Tijdelijk of extern personeel heeft tijdens het uitvoeren van werkzaamheden mogelijk toegang tot gevoelige informatie of hoogrisico materiaal (in vitale ruimtes). Denk hierbij aan buitenlandse medewerkers, stagiaires, onderhoudspersoneel of personeel dat tijdelijk ingehuurd wordt voor een afgebakende opdracht. Afhankelijk van de werkzaamheden en autorisatie kan een geheimhoudingsverklaring, een VOG en/of VGB noodzakelijk zijn. Dit is ook afhankelijk van de lagen en barrières in de fysieke beveiliging en informatiebeveiliging van uw organisatie.

  Hoe wordt omgegaan met tijdelijk of extern personeel indien ze toegang hebben tot vitale ruimtes, gevoelige informatie of hoogrisico materiaal?

  Hoe wordt omgegaan met tijdelijk of extern personeel indien ze toegang hebben tot vitale ruimtes, gevoelige informatie of hoogrisico materiaal?

  Door personeel te screenen en procedures op te stellen voor extern en tijdelijk personeel, en hen te begeleiden wanneer zij in vitale ruimtes werkzaam zijn, wordt het risico op misbruik van gevoelige informatie of hoogrisico materiaal verkleind.

  Risico's

  Niet van toepassing.

  Maatregelen

  • Begeleiding door ervaren en gescreend, vast personeel van tijdelijke en externe medewerkers bij werkzaamheden in vitale gebieden.

  Door personeel te screenen en procedures op te stellen voor extern en tijdelijk personeel wordt het risico op misbruik van gevoelige informatie of hoogrisico materiaal verkleind. Wanneer extern of tijdelijk personeel (regelmatig) toegang tot vitale ruimtes heeft, is het belangrijk om af te wegen of ook een screening noodzakelijk is.

  Risico's

  • Wanneer binnen uw organisatie personeel (tijdelijk of extern) zonder supervisie werkt in vitale gebieden, loopt uw organisatie risico met betrekking tot misbruik van hoogrisico materiaal of gevoelige informatie.

  Maatregelen

  • Begeleiding door ervaren en gescreend, vast personeel van tijdelijke en externe medewerkers bij werkzaamheden in vitale gebieden.

  Door personeel te screenen en procedures op te stellen voor extern en tijdelijk personeel wordt het risico op misbruik van gevoelige informatie of hoogrisico materiaal verkleind. Wanneer extern of tijdelijk personeel (regelmatig) toegang tot vitale ruimtes heeft, is het belangrijk om af te wegen of een screening noodzakelijk is of dat het bijvoorbeeld voldoende is dat deze persoon alleen onder toezicht met vertrouwelijke informatie werkt.

  Risico's

  • Wanneer binnen uw organisatie personeel (tijdelijk of extern) zonder supervisie werkt in vitale gebieden, loopt uw organisatie risico met betrekking tot misbruik van hoogrisico materiaal of gevoelige informatie.

  Maatregelen

  • Begeleiding door ervaren en gescreend, vast personeel van tijdelijke en externe medewerkers bij werkzaamheden in vitale gebieden.

  Door personeel te screenen en procedures op te stellen voor extern personeel wordt het risico op misbruik van gevoelige informatie en hoogrisico materiaal verkleind. Wanneer extern of tijdelijk personeel (regelmatig) toegang tot vitale ruimtes heeft, is het belangrijk om af te wegen of een screening noodzakelijk is of dat het bijvoorbeeld voldoende is dat deze persoon alleen onder toezicht met vertrouwelijke informatie werkt.

  Risico's

  • Wanneer binnen uw organisatie personeel (tijdelijk of extern) zonder supervisie werkt in vitale gebieden, loopt uw organisatie risico met betrekking tot misbruik van hoogrisico materiaal of gevoelige informatie.

  Maatregelen

  • Begeleiding door ervaren en gescreend, vast personeel van tijdelijke en externe medewerkers bij werkzaamheden in vitale gebieden.

  Deze vraag is niet van toepassing

 4. 4

  Personeel_vraag_4_CMS

  Het is mogelijk om personeel vooraf te screenen, maar gedrag en situaties kunnen veranderen. Het is van belang dat dit kan worden gesignaleerd. Een voorbeeld om dit te kunnen volgen is door in personeelsgesprekken aandacht te besteden aan omstandigheden die bioveiligheid mogelijk kunnen beïnvloeden, zoals veranderingen in diens persoonlijke situatie. Denk hierbij ook aan het signaleren van gedragsveranderingen, bijvoorbeeld ineens veel en alleen (of ’s nachts) willen werken in plaats van samen, of het uiten van ernstige frustraties op het werk.

  Hoe wordt de verandering van gedrag opgemerkt van een medewerker die toegang heeft tot hoogrisico materiaal?

  Hoe wordt de verandering van gedrag opgemerkt van een medewerker die toegang heeft tot hoogrisico materiaal?

  Het is belangrijk dat personeel afwijkend gedrag van collega’s signaleert en weet waar dit gemeld kan worden. Hiervoor zou de vertrouwenspersoon van een bedrijf of instelling een rol kunnen spelen zodat de drempel minder hoog is om een melding te doen, waarna vervolgens actie kan worden ondernomen. Doordat er duidelijke afspraken zijn en het geaccepteerd wordt dat men elkaar (op een positieve manier) in de gaten houdt en aanspreekt op gedrag, wordt de kans dat personeel misbruik maakt van gevoelige informatie of hoogrisico materiaal verkleind.

  Risico's

  • Veiligheidsvoorschriften zijn essentieel bij het voorkomen van incidenten. Wanneer een medewerker de regels niet naleeft, kan dit veiligheidsrisico’s voor de organisatie en het personeel met zich mee brengen en de kans op incidenten vergroten.
  • Een open, goede werksfeer draagt bij aan de veiligheidscultuur, omdat medewerkers zich vrij voelen om elkaar op gedrag aan te spreken.

  Maatregelen

  • In de veiligheidsvoorschriften kan expliciet worden stilgestaan bij het melden van opmerkelijke gedragsveranderingen.
  • Maak duidelijke afspraken over gedragsregels.
  • Stel procedures op over het omgaan met afwijkend gedrag.
  • Faciliteer een open, goede werksfeer, zodat onderbuikgevoelens bespreekbaar kunnen worden gemaakt.
  • Zorg dat afwijkend gedrag gemeld kan worden bij een integriteitspersoon.

  Elkaar aanspreken op gedrag is in beperkte mate mogelijk, maar als men zich vrij voelt om elkaar op een positieve manier aan te spreken en te controleren op elkaars gedrag en/of werkwijze, dan wordt de kans op misbruik van gevoelige informatie of hoogrisico materiaal verder verkleind en zal afwijkend gedrag snel opgemerkt en aangepakt kunnen worden. Het is belangrijk dat personeel afwijkend gedrag van collega’s signaleert en weet waar dit gemeld kan worden. Hierin kan de vertrouwenspersoon van een bedrijf of instelling een rol spelen zodat de drempel minder hoog is om een melding te doen, waarna vervolgens actie kan worden ondernomen.

  Risico's

  • Veiligheidsvoorschriften zijn essentieel bij het voorkomen van incidenten. Wanneer een medewerker de regels niet naleeft, kan dit veiligheidsrisico’s voor de organisatie en het personeel met zich mee brengen en de kans op incidenten vergroten.
  • Duidelijke afspraken over gedragsregels dragen bij aan de veiligheidscultuur. Het is lastig om afwijkend gedrag te signaleren als niet precies duidelijk is welke regels en normen gelden.
  • Een open, goede werksfeer draagt bij aan de veiligheidscultuur, omdat medewerkers zich vrij voelen om elkaar op gedrag aan te spreken.

  Maatregelen

  • In de veiligheidsvoorschriften kan expliciet worden stilgestaan bij het melden van opmerkelijke gedragsveranderingen.
  • Maak duidelijke afspraken over gedragsregels.
  • Stel procedures op over het omgaan met afwijkend gedrag.
  • Faciliteer een open, goede werksfeer, zodat onderbuikgevoelens bespreekbaar kunnen worden gemaakt.
  • Zorg dat afwijkend gedrag gemeld kan worden bij een integriteitspersoon.

  Het is belangrijk dat personeel afwijkend gedrag van collega’s signaleert en weet waar dit gemeld kan worden. Naast dat er melding gemaakt kan worden van afwijkend gedrag is het ook belangrijk dat er vervolgens actie wordt ondernomen. De vertrouwenspersoon van een bedrijf of instelling kan hierbij een rol spelen zodat de drempel minder hoog is om een melding te doen. Als men zich vrij voelt om elkaar op een positieve manier aan te spreken en te controleren op elkaars gedrag en/of werkwijze, dan wordt de kans op misbruik van gevoelige informatie of hoogrisico materiaal verkleind en zal afwijkend gedrag snel opgemerkt en aangepakt kunnen worden.

  Risico's

  • eiligheidsvoorschriften zijn essentieel bij het voorkomen van incidenten. Wanneer een medewerker de regels niet naleeft, kan dit veiligheidsrisico’s voor de organisatie en het personeel met zich mee brengen en de kans op incidenten vergroten.
  • Duidelijke afspraken over gedragsregels dragen bij aan de veiligheidscultuur. Het is lastig om afwijkend gedrag te signaleren als niet precies duidelijk is welke regels en normen gelden en waar dit gemeld kan worden.
  • Een open, goede werksfeer draagt bij aan de veiligheidscultuur, omdat medewerkers zich vrij voelen om elkaar op gedrag aan te spreken.

  Maatregelen

  • In de veiligheidsvoorschriften kan expliciet worden stilgestaan bij het melden van opmerkelijke gedragsveranderingen.
  • Maak duidelijke afspraken over gedragsregels.
  • Stel procedures op over het omgaan met afwijkend gedrag.
  • Faciliteer een open, goede werksfeer, zodat onderbuikgevoelens bespreekbaar kunnen worden gemaakt.
  • Zorg dat afwijkend gedrag gemeld kan worden bij een integriteitspersoon.

  Deze vraag is niet van toepassing

 5. 5

  Personeel_vraag_5

  Het kan voorkomen dat medewerkers alleen (zonder collega’s) in vitale ruimtes werken, of op niet-reguliere tijden zoals ’s nachts of in het weekend. In het belang van biosafety moet het mogelijk zijn om te controleren wie wanneer handelingen verricht in vitale ruimtes. Vanuit security geredeneerd kan een goede registratie van werkzaamheden helpen bij het (achteraf) ophelderen van eventuele misstanden, zoals misbruik of ontvreemding van materiaal.

  Zijn er procedures voor alleen werken of het werken buiten reguliere werktijden in vitale ruimtes?

  Zijn er procedures voor alleen werken of het werken buiten reguliere werktijden in vitale ruimtes?

  Het kan noodzakelijk zijn dat medewerkers voor bepaalde werkzaamheden alleen of buiten de reguliere werktijden om moeten werken. Met behulp van een gecontroleerd registratiesysteem kan bijvoorbeeld worden bijgehouden wie buiten reguliere werktijden in vitale ruimtes werkt. Ook kan de aanwezigheid buiten reguliere werktijden worden gecontroleerd door de beveiliging.

  Risico's

  • Alleen werken vergroot zowel de kans op veiligheidsincidenten (zeker wanneer ’s nachts gewerkt wordt en men wellicht minder scherp is dan gedurende de dag) als mogelijkheid van misbruik of ontvreemding van hoogrisico materiaal.
  • Zonder voorschriften omtrent alleen werken of werken op niet-reguliere tijden is het onduidelijk hoe en of men elkaar kan aanspreken op afwijkende situaties.

  Maatregelen

  • Het opstellen van procedures biedt duidelijkheid aan het personeel omtrent de afspraken over alleen werken of werken buiten reguliere werktijden.
  • Het vooraf melden van werken buiten reguliere werktijden biedt mogelijkheden tot controle door de beveiliging of leidinggevende.

  Het kan noodzakelijk zijn dat medewerkers voor bepaalde werkzaamheden alleen of buiten de reguliere werktijden om moeten werken. Het strekt tot aanbeveling dat de medewerker dit kan verantwoorden en de werkzaamheden vooraf meldt. Met behulp van een gecontroleerd registratiesysteem kan bijvoorbeeld worden bijgehouden wie op welk moment in vitale ruimteswerkt. Ook kan de aanwezigheid buiten reguliere werktijden worden gecontroleerd door de beveiliging.

  Risico's

  • Alleen werken vergroot zowel de kans op veiligheidsincidenten (zeker wanneer ’s nachts gewerkt wordt en men wellicht minder scherp is dan gedurende de dag) als mogelijkheid van misbruik of ontvreemding van hoogrisico materiaal.
  • Zonder voorschriften omtrent alleen werken of werken op niet-reguliere tijden is het onduidelijk hoe en of men elkaar kan aanspreken op afwijkende situaties.

  Maatregelen

  • Het opstellen van procedures biedt duidelijkheid aan het personeel omtrent de afspraken over alleen werken of werken buiten reguliere werktijden.
  • Het vooraf melden van werken buiten reguliere werktijden biedt mogelijkheden tot controle door de beveiliging of leidinggevende.

  Het kan noodzakelijk zijn dat medewerkers voor bepaalde werkzaamheden alleen of buiten de reguliere werktijden om moeten werken. Het strekt tot aanbeveling dat de medewerker dit kan verantwoorden en de werkzaamheden vooraf meldt. Procedures voor zowel het alleen werken alsook het werken buiten reguliere tijden dragen bij aan het verkrijgen van inzicht in de werkzaamheden. Met behulp van een gecontroleerd registratiesysteem kan bijvoorbeeld worden bijgehouden wie op welk moment in vitale ruimtes werkt. Ook kan de aanwezigheid buiten reguliere werktijden worden gecontroleerd door de beveiliging.

  Risico's

  • Alleen werken vergroot zowel de kans op veiligheidsincidenten (zeker wanneer ’s nachts gewerkt wordt en men wellicht minder scherp is dan gedurende de dag) als mogelijkheid van misbruik of ontvreemding van hoogrisico materiaal.
  • Zonder voorschriften omtrent alleen werken of werken op niet-reguliere tijden is het onduidelijk hoe en of men elkaar kan aanspreken op afwijkende situaties.

  Maatregelen

  • Het opstellen van procedures biedt duidelijkheid aan het personeel omtrent de afspraken over alleen werken of werken buiten reguliere werktijden.
  • Het vooraf melden van werken buiten reguliere werktijden biedt mogelijkheden tot controle door de beveiliging of leidinggevende.

  Het kan noodzakelijk zijn dat medewerkers voor bepaalde werkzaamheden alleen of buiten de reguliere werktijden om moeten werken.Het strekt tot aanbeveling dat de medewerker dit kan verantwoorden en de werkzaamheden vooraf meldt. Om de veiligheid te borgen kunnen deze maatregelen in procedures worden vastgelegd. Procedures voor zowel het alleen werken alsook het werken buiten reguliere tijden dragen bij aan het verkrijgen van inzicht in de werkzaamheden. Met behulp van een gecontroleerd registratiesysteem kan bijvoorbeeld worden bijgehouden wie op welk moment in vitale ruimtes werkt. Ook kan de aanwezigheid buiten reguliere werktijden worden gecontroleerd door de beveiliging.

  Risico's

  • Alleen werken vergroot zowel de kans op veiligheidsincidenten (zeker wanneer ’s nachts gewerkt wordt en men wellicht minder scherp is dan gedurende de dag) als mogelijkheid van misbruik of ontvreemding van hoogrisico materiaal.
  • Zonder voorschriften omtrent alleen werken of werken op niet-reguliere tijden is het onduidelijk hoe en of men elkaar kan aanspreken op afwijkende situaties.

  Maatregelen

  • Het opstellen van procedures biedt duidelijkheid aan het personeel omtrent de afspraken over alleen werken of werken buiten reguliere werktijden.
  • Het vooraf melden van werken buiten reguliere werktijden biedt mogelijkheden tot controle door de beveiliging of leidinggevende.

  Deze vraag is niet van toepassing