homepage_0_2

Controle van materiaal

De inhoud van deze pijler richt zich op het verkrijgen van inzicht in procedures en maatregelen rondom hoogrisico materiaal[1]. Inventarisatie, registratie en actief beheer van hoogrisico materiaal is essentieel voor gecontroleerde en veilige opslag. Hiervoor zijn procedures en maatregelen nodig binnen een organisatie, waarin is vastgelegd hoe opslag, gebruik en vernietiging geborgd worden. Een afweging in hoeverre materiaal dual-use aspecten kent, en welke aanvullende biosecuritymaatregelen gepast zijn, hoort hier ook bij. De inhoud van deze pijler richt zich op dergelijke procedures en maatregelen, en niet zozeer op maatregelen voor het afschermen of beperken van de toegankelijkheid van hoogrisico materiaal. Dit laatste valt onder fysieke beveiliging.

Deze pijler biedt u inzicht in:

  • Aspecten van registratie en beheer van hoogrisico materiaal in opslag en tijdens gebruik
  • Het beleggen van verantwoordelijkheden voor registratie en beheer van hoogrisico materiaal
  • Bewustwording van de tegenstelling tussen biosafety (veilig werken met) en biosecurity (beveiliging van) hoogrisico materiaal, met betrekking tot het lokaliseren en identificeren.

[1] Hoogrisico pathogenen zijn humaan- en dierpathogenen van risicoklasse 3 of 4, en plantpathogenen voorkomend op de lijst Quarantaine-organismen. Met hoogrisico materiaal bedoelen we materiaal waar hoogrisico pathogenen in aanwezig zijn. Bijvoorbeeld plantaardig, dierlijk of humaan weefsel, of monsters van omgevingsmatrices (lucht, water en bodem). Wetenschappelijke artikelen, protocollen, data, gegevensdragers, of ander materiaal waarin informatie over hoogrisico pathogenen in staat vermeld met een mogelijke dual-use toepassing, benoemen wij als gevoelig materiaal.