homepage_0_2

Controle van materiaal

De inhoud van deze pijler richt zich op het verkrijgen van inzicht in procedures en maatregelen om materiaal, met daarin hoogrisico pathogenen, gecontroleerd op te kunnen slaan. Inventarisatie, registratie en actief beheer van hoogrisico materialen zijn essentieel om materiaal gecontroleerd en veilig op te slaan. Hiervoor zijn procedures en maatregelen nodig binnen een organisatie, waarin is vastgelegd hoe opslag, gebruik en vernietiging geborgd worden. Een afweging in hoeverre materiaal dual-use aspecten kent, en welke aanvullende biosecuritymaatregelen gepast zijn, hoort hier ook bij. De inhoud van deze pijler richt zich op dergelijke procedures en maatregelen, en niet zozeer op maatregelen voor het afschermen of beperken van de toegankelijkheid van hoogrisico pathogenen. Dit laatste valt onder fysieke beveiliging.

In deze pijler krijgt u meer inzicht in:

  • Aspecten van registratie en beheer van hoogrisico pathogenen in opslag en tijdens gebruik.
  • Het beleggen van verantwoordelijkheden voor registratie en beheer van hoogrisico pathogenen.
  • Bewustwording van de tegenstelling tussen biosafety (veilig werken met) en biosecurity (beveiliging van) hoogrisico pathogenen, met betrekking tot het lokaliseren en identificeren.