homepage_0_1

Management en Organisatie

Bij het opstellen en implementeren van beleid rond biosecurity aspecten speelt het management een belangrijke rol. Wanneer het management zich bewust is van nut en noodzaak van een biosecuritybeleid, kan dit helpen om biosecurity maatregelen te implementeren en te controleren. Het gaat hierbij om het opstellen van procedures, regels, rollen en verantwoordelijkheden van medewerkers met betrekking tot biosecurity.