homepage_0_3

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging is een belangrijk onderdeel van biosecurity en kent drie deelgebieden: Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid (BIV). Beschikbaarheid waarborgt de beveiliging van systemen waardoor de risico’s van uitval, storingen en incidenten gemanaged worden. Integriteit of betrouwbaarheid zorgt er voor dat informatie correct en actueel is. De laatste, vertrouwelijkheid of exclusiviteit, waarborgt dat alleen geautoriseerden toegang krijgen tot systemen en informatie. Informatiebeveiliging staat niet op zichzelf, maar heeft overlap met andere pijlers zoals fysieke beveiliging en bewustwording.

Deze pijler biedt u inzicht in:

  • Informatie Security Management Systeem
  • Beschikbaarheid en continuïteit van systemen
  • Integriteit en betrouwbaarheid van informatie
  • Vertrouwelijkheid en exclusiviteit: rubricering en dual-use vraagstukken