homepage_0

Fysieke beveiliging

 1. 1

  Fysieke - Vraag 1

  Een beveiligingslaag is een barrière die voorkomt dat onbevoegden toegang hebben tot een gebied, gebouw of ruimte. Voorbeelden van barrières zijn een receptie, een toegangspoort of een afsluitbare ruimte. Door het aanbrengen van meerdere beveiligingslagen wordt voorkomen dat een onbevoegd persoon na het passeren van één barrière bijvoorbeeld toegang heeft tot hoogrisico materiaal.

  Uit hoeveel beveiligingslagen bestaat de fysieke beveiliging van uw organisatie?

  Uit hoeveel beveiligingslagen bestaat de fysieke beveiliging van uw organisatie?

  Bij gelaagdheid die bestaat uit vier lagen zijn het materiaal, het vitaal gebied, het beveiligd gebied en het observatiegebied allen afzonderlijk beveiligd. Gelaagdheid en meerdere barrières in toegangsbeveiliging voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot bijvoorbeeld ruimtes met gevoelige informatie of hoogrisico materiaal. Hierbij is de aanbeveling dat de barrières andere fysieke maatregelen hebben.

  Risico's

  • Alle beveiligingslagen zijn voorzien van dezelfde fysieke maatregel, bijvoorbeeld een toegangspas.

  Maatregelen

  • Door het toepassen van diverse fysieke maatregelen per barrière neemt de kans dat een onbevoegde na het doorbreken van een barrière toegang heeft tot vitaal gebied af.

  Bij gelaagdheid die bestaat uit drie lagen zijn het materiaal, en minimaal twee van de volgende gebieden beveiligd: het vitaal gebied, het beveiligd gebied of het observatiegebied. Gelaagdheid en meerdere barrières in toegangsbeveiliging voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot bijvoorbeeld ruimtes met gevoelige informatie of hoogrisico materiaal. Hierbij is de aanbeveling dat de barrières andere fysieke maatregelen hebben.

  Risico's

  • Alle beveiligingslagen zijn voorzien van dezelfde fysieke maatregel, bijvoorbeeld een toegangspas.
  • Doordat uw organisatie drie lagen in de toegangsbeveiliging heeft, neemt de kans dat een onbevoegde na het doorbreken van een barrière toegang heeft tot vitaal gebied af. Eén van de vier lagen is niet aanwezig of kent geen barrière: het vitaal gebied, het beveiligd gebied of het observatiegebied, wat een kwetsbaarheid zou kunnen zijn.

  Maatregelen

  • Door het toepassen van diverse fysieke maatregelen per barrière neemt de kans dat een onbevoegde na het doorbreken van een barrière toegang heeft tot vitaal gebied af.

  Bij gelaagdheid die bestaat uit twee lagen zijn het materiaal, en minimaal één van de volgende gebieden beveiligd: het vitaal gebied, het beveiligd gebied of het observatiegebied. Gelaagdheid en meerdere barrières in toegangsbeveiliging voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot bijvoorbeeld ruimtes met gevoelige informatie of hoogrisico materiaal. Hierbij is de aanbeveling dat de barrières andere fysieke maatregelen hebben.

  Risico's

  • Alle beveiligingslagen zijn voorzien van dezelfde fysieke maatregel, bijvoorbeeld een toegangspas.
  • Doordat uw organisatie twee lagen in de toegangsbeveiliging heeft, neemt de kans dat een onbevoegde na het doorbreken van één barrière toegang heeft tot vitaal gebied af. Twee van de vier lagen is niet aanwezig of kent geen barrière: het vitaal gebied, het beveiligd gebied of het observatiegebied, wat een kwetsbaarheid zou kunnen zijn.
  • Toegang van ongeautoriseerde personen tot vitale gebieden is een risico voor uw organisatie.

  Maatregelen

  • Het aanbrengen van meerdere beveiligingslagen kan voorkomen dat een onbevoegd persoon toegang krijgt tot vitaal gebied.
  • Door het toepassen van diverse fysieke maatregelen per barrière neemt de kans dat een onbevoegde na het doorbreken van een barrière toegang heeft tot vitaal gebied af.

  Eén barrière zorgt dat onbevoegden geen directe toegang hebben tot vitale gebieden, maar dit kan kwetsbaar zijn voor de organisatie. Gelaagdheid en diverse fysieke maatregelen in toegangsbeveiliging kunnen het risico dat onbevoegden toegang krijgen tot ruimtes met gevoelige informatie of hoogrisico materiaal verkleinen.

  Risico's

  • Doordat uw organisatie één laag in de toegangsbeveiliging heeft, zijn drie van de vier lagen niet aanwezig. Dit kan een kwetsbaarheid zijn voor uw organisatie.
  • Toegang van ongeautoriseerde personen tot vitale gebieden is een risico voor uw organisatie.

  Maatregelen

  • Het aanbrengen van meerdere beveiligingslagen kan voorkomen dat een onbevoegd persoon toegang krijgt tot vitaal gebied.
  • Door het toepassen van diverse fysieke maatregelen per barrière neemt de kans dat een onbevoegde na het doorbreken van een barrière toegang heeft tot vitaal gebied af.

  Indien geen barrières zijn aangebracht in de toegangsbeveiliging, zijn uw vitale gebieden vrij toegankelijk. Gelaagdheid en diverse fysieke maatregelen in toegangsbeveiliging kunnen het risico dat onbevoegden toegang krijgen tot ruimtes met gevoelige informatie of hoogrisico materiaal verkleinen.

  Risico's

  • Doordat uw organisatie geen toegangsbeveiliging heeft, heeft een onbevoegde direct toegang tot vitaal gebied. Dit kan uw organisatie kwetsbaar maken.
  • Toegang van ongeautoriseerde personen tot vitale gebieden is een risico voor uw organisatie.

  Maatregelen

  Niet van toepassing

  Deze vraag is niet van toepassing

 2. 2

  Fysiek - Vraag 2

  Fysieke maatregelen zijn aanvullend op de barrières, die de toegang tot het hoog-risico materiaal voor onbevoegden bemoeilijken. Er zijn verschillende fysieke maatregelen mogelijk om dit materiaal af te schermen: paslezers, pincodes, inbraakdetectie of persoonsgebonden (zoals biometrische) systemen. Wanneer meerdere barrières bij een organisatie met dezelfde fysieke maatregel geopend kunnen worden, heeft een onbevoegd persoon na het doorgronden van één fysieke maatregel overal toegang. Dit kan worden voorkomen door diverse fysieke maatregelen toe te passen per barrière.

  Zijn er verschillende fysieke maatregelen die de barrière(s) beveiligen?

  Zijn er verschillende fysieke maatregelen die de barrière(s) beveiligen?

  Door het gebruik van meer dan twee maatregelen kan voorkomen worden dat iemand, door het ontvreemden van bijvoorbeeld een toegangspas, op beveiligde plekken kan komen. Er zijn immers nog andere maatregelen die de toegang tot het hoogrisico materiaal voorkomen.

  Risico's

  • Indien u alleen fysieke maatregelen gebruikt die ontvreemdt kunnen worden (pas, sleutel), kan dit uw organisatie kwetsbaar maken.

  Maatregelen

  • Combineer twee van de drie onderstaande zaken: “something you have, with something you know and something you are”.

   Have: pas, sleutel, etc.
   Know: code, wachtwoord, etc.
   Are: biometrie (vingerafdruk, irisscan).

  • Deze verschillende fysieke maatregelen kunnen over meerdere barrières verspreid zijn.
  • Inbraakwerendheid, eisen en classificatie deuren, ramen, vliesgevels, traliehekken en luiken NEN 1627:2011.
  • Hang- en sluitwerk, sloten en grendels, mechanisch bediende grendels en sluitplaten, eisen en beproevingsmethoden. NEN 12209:2016.
  • Hang- en sluitwerk, cilinders voor sloten, eisen en beproevingsmethoden: NEN 1303:2015.
  • Hang- en sluitwerk, deurklinken en knoppen, eisen en beproevingsmethoden: NEN 1906:2002.
  • Glas in gebouwen, beveiligingsbeglazing, beproeving en classificatie van de weerstand tegen manuele aanval: NEN 356:1999.

  Door het gebruik van twee maatregelen kan voorkomen worden dat iemand, door het ontvreemden van bijvoorbeeld een toegangspas, op beveiligde plekken kan komen. Er zijn immers nog andere maatregelen die de toegang tot het hoogrisico materiaal voorkomen.

  Risico's

  • Indien u alleen fysieke maatregelen gebruikt die ontvreemdt kunnen worden (pas, sleutel), kan dit uw organisatie kwetsbaar maken.

  Maatregelen

  • Combineer twee van de drie onderstaande zaken: “something you have, with something you know and something you are”.

   Have: pas, sleutel, etc.
   Know: code, wachtwoord, etc.
   Are: biometrie (vingerafdruk, irisscan).

   Deze verschillende fysieke maatregelen kunnen over meerdere barrières verspreid zijn.

  • Inbraakwerendheid, eisen en classificatie deuren, ramen, vliesgevels, traliehekken en luiken NEN 1627:2011.
  • Hang- en sluitwerk, sloten en grendels, mechanisch bediende grendels en sluitplaten, eisen en beproevingsmethoden. NEN 12209:2016.
  • Hang- en sluitwerk, cilinders voor sloten, eisen en beproevingsmethoden: NEN 1303:2015.
  • Hang- en sluitwerk, deurklinken en knoppen, eisen en beproevingsmethoden: NEN 1906:2002.
  • Glas in gebouwen, beveiligingsbeglazing, beproeving en classificatie van de weerstand tegen manuele aanval: NEN 356:1999.

  Door het gebruik van één maatregel hebben onbevoegden bij het ontvreemden van bijvoorbeeld een toegangspas toegang tot beveiligde plekken met hoogrisico materiaal. Door gebruik van meerdere maatregelen, kan voorkomen worden dat iemand op beveiligde plekken kan komen.

  2c

  Risico's

  • Indien u alleen fysieke maatregelen gebruikt die ontvreemdt kunnen worden (pas, sleutel), kan dit uw organisatie kwetsbaar maken.
  • Eén fysieke maatregel voor meerdere barrières maakt organisatie kwetsbaar.

  Maatregelen

  • Combineer twee van de drie onderstaande zaken: “something you have, with something you know and something you are”.

   Have: pas, sleutel, etc.
   Know: code, wachtwoord, etc.
   Are: biometrie (vingerafdruk, irisscan).

   Deze verschillende fysieke maatregelen kunnen over meerdere barrières verspreid zijn.

  • Inbraakwerendheid, eisen en classificatie deuren, ramen, vliesgevels, traliehekken en luiken NEN 1627:2011.
  • Hang- en sluitwerk, sloten en grendels, mechanisch bediende grendels en sluitplaten, eisen en beproevingsmethoden. NEN 12209:2016.
  • Hang- en sluitwerk, cilinders voor sloten, eisen en beproevingsmethoden: NEN 1303:2015.
  • Hang- en sluitwerk, deurklinken en knoppen, eisen en beproevingsmethoden: NEN 1906:2002.
  • Glas in gebouwen, beveiligingsbeglazing, beproeving en classificatie van de weerstand tegen manuele aanval: NEN 356:1999.

  Deze vraag is niet van toepassing

 3. 3

  Fysiek - Vraag 3_0

  Naast de barrières met bijbehorende fysieke maatregelen is het belangrijk om toezicht te houden. Dit kan gedaan worden met beveiligingssystemen of inbraakdetectiesystemen, zoals camera’s, alarmen en bewegingssensoren. Het beveiligingspersoneel kan deze systemen gebruiken voor het controleren van de toegang tot vitale gebieden.

  Heeft uw organisatie een beveiligingssysteem aanvullend op de aanwezige barrière(s) en fysieke maatregelen?

  Heeft uw organisatie een beveiligingssysteem aanvullend op de aanwezige barrière(s) en fysieke maatregelen?

  Verschillende beveiligingssystemen en beveiligingspersoneel versterken elkaar wanneer ze gelijktijdig functioneren. Beveiligingspersoneel kan bijvoorbeeld direct ingrijpen wanneer elektronische systemen alarm slaan.

  Risico's

  • Wanneer systemen niet regelmatig getest worden, loopt uw organisatie het risico dat zaken niet werken of procedures achterhaald blijken te zijn.

  Maatregelen

  • Alarmsystemen – inbraak- en overvalsystemen NEN 50131.
  • Testen van maatregelen en beveiligingssystemen borgen de werkzaamheid van de beveiliging.
  • Inbraakdetectie met opvolging (door eigen beveiligingsdienst of externe beveiligingsdienst).

  Verschillende beveiligingssystemen en beveiligingspersoneel versterken elkaar wanneer ze gelijktijdig functioneren. Indien deze niet gelijktijdig functioneren, kan vertraging ontstaan bij opvolging van een elektronisch alarm. Wanneer er cameratoezicht is kan het zeer nuttig zijn om de data ook op te slaan.

  Risico's

  • Wanneer systemen niet regelmatig getest worden, loopt uw organisatie het risico dat zaken niet werken of procedures achterhaald blijken te zijn.
  • Indien de verschillende beveiligingssystemen niet tegelijkertijd functioneren, kan vertraging ontstaan bij opvolging van een incident of accident.

  Maatregelen

  • Alarmsystemen – inbraak- en overvalsystemen NEN 50131.
  • Testen van maatregelen en beveiligingssystemen borgen de werkzaamheid van de beveiliging.
  • Inbraakdetectie met opvolging (door eigen beveiligingsdienst of externe beveiligingsdienst).
  • Zonering, barrières en verschillende fysieke maatregelen versterken elkaar.

  De aanwezigheid van een beveiligingssysteem of beveiligingspersoneel is wenselijk aanvullend op barrières en fysieke maatregelen voor het direct opvolgen van incidenten. Indien er geen beveiligingssysteem permanent aanwezig is op de locatie, beperken alleen de barrière(s) en fysieke maatregelen de toegang tot vitale gebieden.

  Risico's

  • Wanneer systemen niet regelmatig getest worden, loopt uw organisatie het risico dat zaken niet werken of procedures achterhaald blijken te zijn.
  • Indien bewakingssystemen niet 24/7 operationeel zijn, kan een incident niet direct opgevolgd worden.

  Maatregelen

  • Alarmsystemen – inbraak- en overvalsystemen NEN 50131.
  • Testen van maatregelen en beveiligingssystemen borgen de werkzaamheid van de beveiliging.
  • Inbraakdetectie met opvolging (door eigen beveiligingsdienst of externe beveiligingsdienst).
  • Zonering, barrières en verschillende fysieke maatregelen versterken elkaar.

  Indien er geen beveiligingssysteem aanwezig is op de locatie, beperken alleen de barrière(s) en de maatregelen toegang tot vitale gebieden. De aanwezigheid van een beveiligingssysteem of beveiligingspersoneel is wenselijk aanvullend op barrières en fysieke maatregelen, bijvoorbeeld voor het direct opvolgen van incidenten.

  Risico's

  • Indien bewakingssystemen niet 24/7 operationeel zijn, kan een incident niet direct opgevolgd worden.
  • Alleen barrières en geen aanvullende beveiligingssystemen kunnen de organisatie kwetsbaar maken.

  Maatregelen

  • Alarmsystemen – inbraak- en overvalsystemen NEN 50131.
  • Testen van maatregelen en beveiligingssystemen borgen de werkzaamheid van de beveiliging.
  • Inbraakdetectie met opvolging (door eigen beveiligingsdienst of externe beveiligingsdienst).
  • Zonering, barrières en verschillende fysieke maatregelen versterken elkaar.

  Deze vraag is niet van toepassing

 4. 4

  Fysiek - Vraag 4_1

  De organisatie is verantwoordelijk voor het autoriseren en controleren van personen die toegang hebben tot vitale gebieden. Het beheer van het autorisatiesysteem moet actueel zijn, waarbij personen direct toegang kan worden gegeven of ontzegd. Toegang kan ook geregistreerd en gemonitord worden. In uitzonderlijke situaties (zoals bij onderhoudswerkzaamheden) moet minimaal het hoogrisico materiaal beveiligd zijn, een geautoriseerd persoon aanwezig zijn, of een andere aanvullende veiligheidsmaatregel worden getroffen, zodat minimaal één beveiligingslaag intact blijft.

  Wordt actief bijgehouden of vitale gebieden alleen door geautoriseerde personen betreden worden?

  Wordt actief bijgehouden of vitale gebieden alleen door geautoriseerde personen betreden worden?

  In een autorisatiesysteem worden bevoegdheden vastgelegd en het is belangrijk dat dit systeem actueel is. Het beheer, registreren en controleren van toegang kan leiden tot het signaleren van afwijkende situaties, waarna gepaste maatregelen getroffen kunnen worden. Bezoekers of extern personeel krijgen alleen toegang tot het beveiligd gebied onder begeleiding van geautoriseerde medewerkers, zodat minimaal één barrière in tact blijft.

  Risico's

  • Als het autorisatiesysteem niet actueel is hebben onbevoegden (oud-medewerkers, medewerkers met nieuwe functie, etc.) mogelijk toegang tot vitale gebieden. Dit kan de organisatie kwetsbaar maken.

  Maatregelen

  • Richt autorisatiesystemen en zorg dat deze actueel is. Verleen bevoegden of toegang tot vitale gebieden, of ontzeg deze.
  • Monitor en/of registreer wie wanneer (bijvoorbeeld buiten werktijden) toegang heeft gehad tot vitale gebieden.
  • Monitor en/of registreer welke werkzaamheden uitgevoerd zijn (bijvoorbeeld door een logboek).
  • Signaleer afwijkende situaties en verifieer deze of tref aanvullende maatregelen.

  In een autorisatiesysteem worden bevoegdheden vastgelegd en het is belangrijk dat dit systeem actueel is. Het actief monitoren, registreren en controleren van toegang en handelingen kan leiden tot het signaleren van afwijkende situaties, waarna gepaste maatregelen getroffen kunnen worden. Het aan te raden om de registratie van wie het vitale gebied heeft betreden actief te controleren, en niet pas achteraf (bijvoorbeeld in het geval van een calamiteit of incident). Bezoekers of extern personeel krijgen alleen toegang tot het beveiligd gebied onder begeleiding van geautoriseerde medewerkers, zodat minimaal één barrière in tact blijft.

  Risico's

  • Als het autorisatiesysteem niet actueel is hebben onbevoegden (oud-medewerkers, medewerkers met nieuwe functie, etc.) mogelijk toegang tot vitale gebieden. Dit kan de organisatie kwetsbaar maken.
  • Als niet gemonitord of geregistreerd wordt wie wanneer welke vitale gebieden betreedt, kunnen afwijkende situaties mogelijk over het hoofd worden gezien.
  • Als het autorisatiesysteem niet actueel is hebben onbevoegden (oud-medewerkers, medewerkers met nieuwe functie etc.) mogelijk toegang tot vitale gebieden.

  Maatregelen

  • Richt autorisatiesystemen en zorg dat deze actueel is. Verleen bevoegden of toegang tot vitale gebieden, of ontzeg deze.
  • Monitor en/of registreer wie wanneer (bijvoorbeeld buiten werktijden) toegang heeft gehad tot vitale gebieden.
  • Monitor en/of registreer welke werkzaamheden uitgevoerd zijn (bijvoorbeeld door een logboek).
  • Signaleer afwijkende situaties en verifieer deze of tref aanvullende maatregelen.

  In een autorisatiesysteem worden bevoegdheden vastgelegd en het is belangrijk dat dit systeem actueel is. Het actief monitoren, registreren en controleren van toegang kan leiden tot het signaleren van afwijkende situaties, waarna gepaste maatregelen getroffen kunnen worden. Indien dit niet gebeurt, kan uw organisatie kwetsbaar zijn. Het aan te raden om de registratie van wie het vitale gebied heeft betreden actief te controleren, en niet pas achteraf (bijvoorbeeld in het geval van een calamiteit of incident). Bezoekers of extern personeel krijgen alleen toegang tot het beveiligd gebied onder begeleiding van geautoriseerde medewerkers, zodat minimaal één barrière in tact blijft.

  Risico's

  • Als het autorisatiesysteem niet actueel is hebben onbevoegden (oud-medewerkers, medewerkers met nieuwe functie, etc.) mogelijk toegang tot vitale gebieden. Dit kan de organisatie kwetsbaar maken.
  • Als niet gemonitord of geregistreerd wordt wie wanneer welke vitale gebieden betreedt, kunnen afwijkende situaties mogelijk over het hoofd worden gezien.
  • Als het autorisatiesysteem niet actueel is hebben onbevoegden (oud-medewerkers, medewerkers met nieuwe functie etc.) mogelijk toegang tot vitale gebieden.

  Maatregelen

  • Richt autorisatiesystemen in en zorg dat deze actueel zijn. Verleen bevoegden of toegang tot vitale gebieden, of ontzeg deze.
  • Monitor en/of registreer wie wanneer (bijvoorbeeld buiten werktijden) toegang heeft gehad tot vitale gebieden.
  • Monitor en/of registreer welke werkzaamheden uitgevoerd zijn (bijvoorbeeld door een logboek).
  • Signaleer afwijkende situaties en verifieer deze of tref aanvullende maatregelen.

  Uw organisatie is kwetsbaar wanneer er geen autorisatie en registratie van medewerkers voor vitale gebieden is. Naast het autoriseren van personeel dat toegang moet hebben tot het vitale gebied, is het aan te raden om te registreren wie het vitale gebied heeft betreden en dit ook te controleren.

  Risico's

  • Als niet gemonitord of geregistreerd wordt wie wanneer welke vitale gebieden betreedt, kunnen afwijkende situaties mogelijk over het hoofd worden gezien.

  Maatregelen

  • Richt autorisatiesystemen in en zorg dat deze actueel zijn. Verleen bevoegden of toegang tot vitale gebieden, of ontzeg deze.
  • Monitor en/of registreer wie wanneer (bijvoorbeeld buiten werktijden) toegang heeft gehad tot vitale gebieden.
  • Monitor en/of registreer welke werkzaamheden uitgevoerd zijn (bijvoorbeeld door een logboek).
  • Signaleer afwijkende situaties en verifieer deze of tref aanvullende maatregelen.

  Deze vraag is niet van toepassing

 5. 5

  Fysiek - Vraag 5_0

  Indringers kunnen op verschillende manieren gedetecteerd worden, bijvoorbeeld door alarmsystemen en beveiligingspersoneel. Dit is waar deze vraag zich op richt. Echter, ook de veiligheidscultuur in uw organisatie speelt een belangrijke rol, waarbij alertheid van medewerkers van groot belang is bij het detecteren van indringers.

  Kunnen indringers in uw organisatie worden opgemerkt?

  Kunnen indringers in uw organisatie worden opgemerkt?

  Alerte medewerkers leveren een grote bijdrage aan de beveiliging. Hierbij is de veiligheidscultuur en bewustwording binnen een organisatie essentieel, denk hierbij aan het niet zomaar openhouden van deuren voor anderen of het aanspreken van vreemden. Het is een goede zaak als medewerkers afwijkend gedrag bij hun leidinggevende of vertrouwenspersoon kunnen melden.

  Risico's

  • Er kunnen (bijvoorbeeld) door veranderingen in de organisatie kwestbaarheden ontstaan in uw fysieke beveiliging, ondanks de aanwezige veiligheidscultuur onder medewerkers, inbraakdetectie en getraind beveiligingspersoneel.

  Maatregelen

  Niet van toepassing.

  Alerte medewerkers leveren een grote bijdrage aan de beveiliging. Hierbij is de veiligheidscultuur en bewustwording binnen een organisatie essentieel, denk hierbij aan het niet zomaar openhouden van deuren voor anderen of het aanspreken van vreemden. Het is een goede zaak als medewerkers afwijkend gedrag bij hun leidinggevende of vertrouwenspersoon kunnen melden.

  Risico's

  • Er kunnen (bijvoorbeeld) door veranderingen in de organisatie kwetsbaarheden ontstaan in uw fysieke beveiliging, ondanks de aanwezige veiligheidscultuur onder medewerkers, inbraakdetectie en getraind beveiligingspersoneel.
  • Zonder directe opvolging door beveiligingspersoneel zit er vertraging bij het aanpakken van veiligheidsincidenten.

  Maatregelen

  Niet van toepassing.

  Alerte medewerkers leveren een grote bijdrage aan de beveiliging. Hierbij is de veiligheidscultuur en bewustwording binnen een organisatie essentieel. Denk hierbij aan het niet zomaar openhouden van deuren voor anderen of het aanspreken van vreemden. Het is een goede zaak als medewerkers afwijkend gedrag bij hun leidinggevende of vertrouwenspersoon kunnen melden. Maar uw organisatie is mogelijk kwetsbaar door het ontbreken van alarm- of inbraakdetectiesystemen. Door een combinatie van een alarmsysteem of inbraaksysteem met opvolging door beveiligingspersoneel, kunnen indringers direct worden gedetecteerd en onderschept.

  Risico's

  • Er kunnen (bijvoorbeeld) door veranderingen in de organisatie kwetsbaarheden ontstaan in uw fysieke beveiliging, ondanks de aanwezige veiligheidscultuur onder medewerkers, inbraakdetectie en getraind beveiligingspersoneel.
  • Zonder alarm- of detectiesystemen is uw organisatie kwetsbaar.
  • Zonder directe opvolging door beveiligingspersoneel zit er vertraging bij het aanpakken van veiligheidsincidenten.

  Maatregelen

  • Installeer alarm- of inbraakdetectiesystemen.

  Het is belangrijk dat medewerkers bewust zijn dat er beperkte toegang is tot bepaalde gebieden en alert zijn op het signaleren van onbevoegden. Alerte medewerkers leveren een grote bijdrage aan de beveiliging. Hierbij is de veiligheidscultuur en bewustwording binnen een organisatie essentieel, denk hierbij aan het niet zomaar openhouden van deuren voor anderen of het aanspreken van vreemden. Het is een goede zaak als medewerkers afwijkend gedrag bij hun leidinggevende of vertrouwenspersoon kunnen melden. Maar, uw organisatie is mogelijk kwetsbaar door het ontbreken van beveiligingspersoneel en alarm- of inbraakdetectiesystemen. Beveiligingspersoneel vormt de aanvulling op de barrières en de fysieke maatregelen. Door een combinatie van een alarm- of inbraaksysteem met opvolging door beveiligingspersoneel, kunnen indringers direct gedetecteerd en onderschept worden.

  Risico's

  • Er kunnen (bijvoorbeeld) door veranderingen in de organisatie kwetsbaarheden ontstaan in uw fysieke beveiliging, ondanks de aanwezige veiligheidscultuur onder medewerkers, inbraakdetectie en getraind beveiligingspersoneel.
  • Zonder directe opvolging door beveiligingspersoneel zit er vertraging bij het aanpakken van veiligheidsincidenten.

   

  Maatregelen

  • Zorg dat alarm- of inbraakdetectiesystemen gecontroleerd, gemonitord en opgevolgd worden door (aan te nemen) beveiligingspersoneel.

  Uw organisatie is waarschijnlijk kwetsbaar door het ontbreken van systemen om indringers op te merken. Wanneer indringers niet worden opgemerkt kunnen zij vitale gebieden betreden en schade toe brengen. Het is belangrijk dat indringers tijdig worden gesignaleerd. Indringers kunnen op verschillende manieren gedetecteerd worden, bijvoorbeeld door alarmsystemen en beveiligingspersoneel als aanvulling op de barrières en de fysieke maatregelen. In een combinatie van beveiligingspersoneel met een alarmsysteem worden indringers gedetecteerd door een van deze lagen. Alerte medewerkers leveren echter ook een grote bijdrage aan de beveiliging. Hierbij is de cultuur van een organisatie essentieel, denk hierbij aan het niet zomaar openhouden van deuren voor anderen of het aanspreken van vreemden.

  Risico's

  • Er kunnen (bijvoorbeeld) door veranderingen in de organisatie kwetsbaarheden ontstaan in uw fysieke beveiliging, ondanks de aanwezige veiligheidscultuur onder medewerkers, inbraakdetectie en getraind beveiligingspersoneel.
  • Zonder alarm- of detectiesystemen is uw organisatie kwetsbaar.
  • Zonder directe opvolging door beveiligingspersoneel zit er vertraging bij het aanpakken van veiligheidsincidenten.

  Maatregelen

  • Installeer alarm- of inbraakdetectiesystemen.
  • Zorg dat alarm- of inbraakdetectiesystemen gecontroleerd, gemonitord en opgevolgd worden door (aan te nemen)beveiligingspersoneel.

  Deze vraag is niet van toepassing

 6. 6

  Fysiek - Vraag 6_0

  De cultuur binnen een organisatie is essentieel voor de fysieke beveiliging. Goede fysieke beveiliging heeft alleen het gewenste effect wanneer daar op een correcte manier mee wordt omgegaan door het personeel.

  Hoe gaan medewerkers om met fysieke maatregelen zoals deuren, pasjes, sloten, codes en wachtwoorden?

  Hoe gaan medewerkers om met fysieke maatregelen zoals deuren, pasjes, sloten, codes en wachtwoorden?

  Goede fysieke beveiliging heeft alleen het gewenste effect wanneer daar op een correcte manier mee wordt omgegaan door het personeel. Een sterke beveiligingscultuur onder de medewerkers ondersteunt niet alleen de fysieke beveiliging, maar zorgt ervoor dat medewerkers alerter zijn en vreemde zaken eerder signaleren en melden bij de leidinggevende, integriteitspersoon en/of beveiliging.

  Risico's

  • De afwezigheid van een veiligheidscultuur en alerte medewerkers vormt een veiligheidsrisico voor het signaleren van afwijkende situaties.

  Maatregelen

  • Train personeel, geef instructies inzake veiligheidsrisico’s, en benadruk het belang van de risico’s die samenhangen met hoogrisico materiaal.

  Goede fysieke beveiliging heeft alleen het gewenste effect wanneer daar op een correcte manier mee wordt omgegaan door het personeel. Toegangspasjes zijn persoonlijk en mogen niet aan anderen worden uitgeleend om (tijdelijk) toegang tot een bepaalde ruimte te krijgen. Ook het openhouden van deuren is niet wenselijk, in het bijzonder als het gaat om toegang tot vitale gebieden.

  Risico's

  • De afwezigheid van een veiligheidscultuur en alerte medewerkers vormt een veiligheidsrisico voor het signaleren van afwijkende situaties.

  Maatregelen

  • Train personeel, geef instructies inzake veiligheidsrisico’s, en benadruk het belang van de risico’s die samenhangen met hoogrisico materiaal.

  Toegangspasjes zijn persoonlijk en mogen niet aan anderen worden uitgeleend om (tijdelijk) toegang tot een bepaalde ruimte te krijgen. Ook het openhouden van deuren is niet wenselijk, in het bijzonder als het gaat om toegang tot vitale gebieden. Het is belangrijk dat beveiligingscultuur bewust wordt beleefd om te voorkomen dat beveiligingsmaatregelen makkelijk worden omzeild. De cultuur binnen een organisatie is essentieel voor de fysieke beveiliging. Goede fysieke beveiliging heeft alleen het gewenste effect wanneer daar op een correcte manier mee wordt omgegaan door het personeel.

  Risico's

  • De afwezigheid van een veiligheidscultuur en alerte medewerkers vormt een veiligheidsrisico voor het signaleren van afwijkende situaties.

  Maatregelen

  • Train personeel, geef instructies inzake veiligheidsrisico’s, en benadruk het belang van de risico’s die samenhangen met hoogrisico materiaal.

  De cultuur binnen een organisatie is essentieel voor de fysieke beveiliging. Goede fysieke beveiliging heeft alleen het gewenste effect wanneer daar op een correcte manier mee wordt omgegaan door het personeel. Bijvoorbeeld, met het delen van toegangspasjes, sleutels en andere beveiligingsitems, verliezen deze items hun functionaliteit. Toegangspasjes zouden dus niet aan anderen moeten worden geleend om (tijdelijk) toegang tot een bepaalde ruimte te krijgen. Ook het openhouden van deuren is niet wenselijk, in het bijzonder als het gaat om toegang tot vitale gebieden.

  Risico's

  • De afwezigheid van een veiligheidscultuur en alerte medewerkers vormt een veiligheidsrisico voor het signaleren van afwijkende situaties.

  Maatregelen

  • Train personeel, geef instructies inzake veiligheidsrisico’s, en benadruk het belang van de risico’s die samenhangen met hoogrisico materiaal.

  Deze vraag is niet van toepassing