homepage_0

Fysieke beveiliging

Portiers, beveiligingspersoneel, sloten en camera’s zijn vormen van fysieke beveiliging en essentieel om hoogrisico materiaal[1] te beschermen. Beveiligen, autoriseren en controleren van toegang tot vitale ruimten, en het toepassen van verschillende barrières maakt het voor onbevoegden lastiger om toegang te krijgen tot hoog-risico materiaal. Fysieke beveiliging bestaat dus uit beveiligingsmaatregelen, autorisatie en controle van de toegang.

In deze pijler krijgt u meer inzicht in:

  • Gelaagde of gefragmenteerde beveiliging.
  • Verschillende fysieke maatregelen.
  • Verschillende beveiligingssystemen.
  • Autorisatie en controle van de toegang.
  • Het belang van de bewustwording en alertheid van medewerkers.

[1] Hoogrisico pathogenen zijn humaan- en dierpathogenen van risicoklasse 3 of 4, en plantpathogenen voorkomend op de lijst Quarantaine-organismen. Met hoogrisico materiaal bedoelen we materiaal waar hoogrisico pathogenen in aanwezig zijn. Bijvoorbeeld plantaardig, dierlijk of humaan weefsel, of monsters van omgevingsmatrices (lucht, water en bodem). Wetenschappelijke artikelen, protocollen, data, gegevensdragers, of ander materiaal waarin informatie over hoogrisico pathogenen in staat vermeld met een mogelijke dual-use toepassing, benoemen wij als gevoelig materiaal.