homepage_0

Fysieke beveiliging

Portiers, beveiligingspersoneel, sloten en camera’s zijn vormen van fysieke beveiliging en essentieel om hoogrisico pathogenen te beschermen. Beveiligen, autoriseren en controleren van toegang tot vitale ruimten, en het toepassen van verschillende barrières maakt het voor onbevoegden lastiger om toegang te krijgen tot hoogrisico pathogenen. Fysieke beveiliging bestaat dus uit beveiligingsmaatregelen, autorisatie en controle van de toegang.

In deze pijler krijgt u meer inzicht in:

  • Gelaagde of gefragmenteerde beveiliging.
  • Verschillende fysieke maatregelen.
  • Verschillende beveiligingssystemen.
  • Autorisatie en controle van de toegang.
  • Het belang van de bewustwording en alertheid van medewerkers.