homepage_0_0

Biosecurity bewustwording

Het werken met hoogrisico pathogenen brengt gevaren met zich mee. Het is belangrijk dat medewerkers zich bewust zijn van deze risico’s en van de maatregelen die getroffen kunnen worden. Medewerkers zijn een belangrijke schakel in de waakzaamheid, signalering en het naleven van regels. Denk aan het in kunnen schatten van mogelijke dual-use risico’s, het signaleren van afwijkende situaties en het aanspreken van collega’s op gedrag.

In deze pijler krijgt u meer inzicht in:

  • De mate waarin de medewerkers bekend zijn met de acht biosecurity pijlers.
  • De mogelijkheden om deze pijlers onder de aandacht te brengen bij de medewerkers.
  • Het belang van de samenhang tussen de verschillende aandachtsgebieden van biosecurity.