homepage_0

Transportbeveiliging

Transportbeveiliging omvat maatregelen en procedures voor de beveiliging van hoogrisico pathogenen gedurende het transport. Bij transport van hoogrisico materiaal ontstaat een hiaat tussen zender en ontvanger waarbij beiden het materiaal niet fysiek in handen hebben. De vragen in deze pijler zijn bedoeld om de kwetsbaarheden in kaart te brengen rondom het hele traject van verpakken, verzenden en ontvangen van hoogrisico materiaal. Onder hoogrisico materiaal wordt in het algemeen verstaan: biosafety level (BSL) 3 en 4 pathogenen (dier en humaan) en Q-organismen (plantpathogenen), maar in de vragen worden ook de definities aangehouden, zoals deze ook in de betreffende wet- en regelgeving gebruikt worden. In de ADR gaat het om infectieus materiaal gevarenklasse 6.1, 6.2 en 9 (ADR, vraag 1 en 2) en in de Europese dual-use verordening (nr. 428/2009) gaat het om dual-use goederen.

Voor het fysiek transporteren van hoogrisico materiaal, zoals infectieuze micro-organismen, genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s), diagnostische monsters en ziekenhuisafval (inclusief toxines), over de weg, water, spoor en via de lucht gelden (inter)nationale wetten en regels. Daarnaast geldt voor het exporteren van bepaalde ziekteverwekkers of kennis en technologieën over deze ziekteverwekkers aanvullende Europese wetgeving indien de pathogenen op de exportcontrole lijst van de dual-use verordening staan. Geldende wet- en regelgeving ten aanzien van biologisch hoogrisico materiaal voor transport en exportcontrole zijn verwerkt in de toelichtingen op de vragen.

In deze pijler krijgt u meer inzicht in:

  • Beheer en controle van hoogrisico materiaal gedurende transport
  • Beheer en controle van transportprocedures
  • Nationale en internationale wetten en regels
  • Exportcontrole van strategische goederen