homepage_0

Kwetsbaarheidsanalyse

Welkom bij de kwetsbaarheidsanalyse van Bureau Biosecurity. Met deze analyse kunt u de biosecurity kwetsbaarheden van uw organisatie onderzoeken. De kwetsbaarheidsanalyse is opgebouwd rond de acht pijlers die horen bij biosecurity. Bij elke pijler treft u vragen en scenario's. Door de analyse te doorlopen krijgt u een overzicht van uw biosecuritysituatie.
Meer uitleg vindt u in de gebruikershandleiding.

Analyse

Om de kwetsbaarheden van uw organisatie in kaart te brengen worden vragen gesteld en scenario’s aangeboden. De vragenlijst geeft inzicht in verschillende niveaus en aspecten van beveiliging binnen uw organisatie. Na elke vraag wordt een toelichting gegeven op de risico’s en concrete maatregelen die u kunt treffen. De scenario’s geven situaties weer die in veel organisaties kunnen voorkomen, en geven zodoende een doorkijk in de gehele beveiliging.

Eindoverzicht

De uitkomsten van de kwetsbaarheidanalyse worden per pijler weergegeven in het eindoverzicht. Hier treft u per vraag de door u gegeven antwoorden, bijbehorende risico’s en maatregelen. Indien u scenario’s geselecteerd heeft, worden deze met bijbehorende risico’s en maatregelen weergegeven in het eindoverzicht.

Disclaimer

De kwetsbaarheidsanalyse is anoniem, er worden geen gegevens van ingevoerde velden of resultaten opgeslagen. Dit product is ontwikkeld door Bureau Biosecurity. Bij vragen of voor meer informatie neemt u contact op met Bureau Biosecurity: biosecurity@rivm.nl.

 

 

Uw gegevens

Om de kwetsbaarheden en risico's in uw organisatie in kaart te brengen, zult u in de kwetsbaarheidsanalyse vragen en scenario's moeten beantwoorden. Deze gegevens worden niet via het Internet verstuurd of door Bureau Biosecurity opgeslagen, maar worden lokaal op uw computer opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan de kwetsbaarheidsanalyse hoeft u niet opnieuw te beginnen, maar kunt u verder gaan waar u gebleven was.

Wilt u al uw ingevulde antwoorden wissen om de kwetsbaarheidsanalyse opnieuw te kunnen doen, druk dan onderstaande op "Wis uw antwoorden".